Bài viết

Văn hóa công ty: Liên kết nhóm với bữa ăn gia đình trong Fire Out Tôi tin rằng thực phẩm kết nối mọi người. Gia đình tôi luôn ăn cùng nhau
Đăng trên 12-12-2019
Vào ngày 23 tháng 12 năm 2013, tôi đã có thức uống cuối cùng mà tôi sẽ có trong đời. Tôi 25 tuổi. Tôi đã đi chơi với bạn trai và những người bạn học cũ của anh ấy, và chất bôi trơn xã hội đã biến, một...
Đăng trên 16-09-2019