Điều gì đã xảy ra khi tôi ăn những thực phẩm bổ não tốt nhất trong một tuần

Đây là những gì cắt giảm đường và sữa và ăn nhiều cá và quả việt quất đã làm tăng năng suất của tôi.

Bởi Anisa Purbasari Horton

Ảnh: Người dùng Flickr VirtualWolf

Chúng tôi biết rằng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe thể chất và hiệu suất làm việc của bạn. Tôi nghĩ rằng tôi đang làm khá tốt. Tôi xem xét…